Free Web Hosting

แหล่งเรียนรู้ Online


-???-

-???-


ทะเบียนภายนอก

แหล่งเรียนรู้ > แหล่งเรียนรู้นอกโรงเรียน


ทะเบียนแหล่งเรียนรู้นอกโรงโรงเรียน

เลขทะเบียน

ชื่อแหล่งเรียนรู้

สถานที่ตั้ง

ให้ความรู้เรื่อง

หมายเหตุ

001

ตลาดไท

คลองหลวง

ตลาดกลางการซื้อขายผักและผลไม้

 

002

ตลาดพูนทรัพย์

บางกะดี ปทุมธานี

แหล่งรวมอุปกรณ์การแต่งรถปลีก-ส่ง

 

003

ตลาดรังสิต

รังสิต

 

ตลาดสดดีเด่น ปี 2549

004

ตลาดสี่มุมเมือง

ต.คลองห้า อ.คลองหลวง

ตลาดกลางขายส่งสินค้าทางการเกษตร

 

005

ฟิวเจอร์พาร์ครังสิต

รังสิต

ศูนย์การค้าขนาดใหญ่

 

006

หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ

ต.คลองห้า อ.คลองหลวง

เป็นแหล่งข้อมูลด้านประวัติศาสตร์ในยุคสมัยรัชกาลที่ 9

 

007

พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ต.คลองหนึ่ง
อ.คลองหลวง

เป็นสถานที่แสดงเรื่องราวเกษตรไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเพื่อเผยแพร่พระราชกรณียกิจของสถาบันพระมหากษัตริย์กับการเกษตร

 

008

หออัครศิลปิน

ต.คลองห้า อ.คลองหลวง

จัดแสดงนิทรรศการภาพถ่ายฝีพระหัตถ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (ร.9) และเป็นศูนย์กลางในการรวบรวม
และแสดงผลงานด้านศิลปะและวัฒนธรรมของร.9

 

009

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
(อพวช.)

ต.คลองห้า อ.คลองหลวง

จัดแสดงนิทรรศการและกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ (และเทคโนโลยี)

 

010

อนุสรณ์สถานแห่งชาติ

ต.คูคต อ.ลำลูกกา

แสดงหุ่นจำลอง เหตุการณ์สำคัญในประวัติศาสตร์ชาติไทยและภูมิสถา -ปัตยกรรมและพิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง

 

011

พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ

ต.คลองห้า

เป็นหน่วยงานภายใต้องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติเป็นแหล่งพัฒนานิทรรศการและกิจกรรม
เสริมการเรียนรู้ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

 

012

ตลาดร้อยปีระแหง จังหวัดปทุมธานี

ต.ระแหง
 วัดบัวแก้วเกษตร

 

 

013

ตลาดริมน้ำวัดศาลเจ้าหรือตลาดวัดมะขาม

ตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา
บริเวณวัดศาลเจ้าและวัดมะขาม

แสดงวิถีชีวิตลุ่มแม่น้ำบนเส้นทางการค้าขาย ชุมชน SME

 

014

พิพิธภัณฑ์บัว

ต.คลองหก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคล

เป็นแหล่งรวบรวมพันธุ์เพื่อการเรียนรู้ศึกษา และวิจัยการใช้ประโยชน์ด้านต่าง ๆ จากบัวทั้งบัวพันธุ์ไทยและบัว
ต่างประเทศ

 

015

พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติกาจนาภิเษก

ต.คลองห้า

เป็นแหล่งที่จัดแสดงโบราณวัตถุและศิลปวัตถุเครื่องปั้นดินเผา ผ้า อาวุธ
และเครื่องใช้ในการเกษตร

 

016

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อศึกษารังสิต
(ท้องฟ้าจำลองใหม่)

ต.คลองหก อ.ธัญบุรี

เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมในหลายสาขา เช่น วิทยาศาสตร์พื้นฐานและเทคโนโลยีชีววิทยา และสิ่งแวดล้อม
ดาราศาสตร์ และอวกาศ

 

017

พิพิธภัฑณ์สถานเครื่องถ้วยเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ตั้ง ณ
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

เป็นสถานที่รวบรวมและจัดแสดงศิลบโบราณวัตถุ

ก่อตั้งพ.ศ.2543

018

พิพิธภัณฑ์เจดีย์หอย

อ.ลาดหลุมแก้ว

เจดีย์ที่ทำจากเปลือกหอยซึ่งเป็นซากหอยนางรม เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางเกษตร สวนสมุนไพรและพิพิธภัณฑ์เรือยาว

 

019

อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย

ต.คลองหนึ่ง
อ.คลองหลวง

เป็นที่ตั้งของบริษัท และศูนย์วิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมถึงสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์

 

020

วัดไผ่ล้อม

อ.สามโคก จ.ปทุมธานี

เป็นแหล่งรวมนกปากหาง เป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่า

 

021

วัดเจดีย์หอย

อ.ลาดหลุมแก้ว

เป็นวัดที่พบซากหอยนางรมขนาดยักษ์ เป็นวัดที่มีเจดีย์เรียงซ้อนกันด้วยหอยนางรม เป็นแหล่งท่องเที่ยวการเกษตร มีสวนสมุนไพรว่านยา พิพิธภ้ณฑ์เรือยาว

 

022

วัดชินวรารามวรวหาร

อ.เมือง จ.ปทุมธานี

เป็นวัดที่มีชื่อเสียงหลายด้าน เช่น มีโบสถ์ ที่มีหลวงพ่อทองคำที่อัญเชิญมาในสมัยสุโขทัย จากจ.อยุธยา

 

023

วัดประชุมราษฎร์

อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี

มีพระพุทธรูปองค์ใหญ่ และมีพระบรมสาริกธาตุประดิษฐาน

 

024

วัดพระธรรมกาย
สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย

ต.คลองสาม อ.คลองหลวง

เป็นศูนย์กลางธรรมกายแห่งโลก เพื่อเป็นศูนย์กลางการปฏิบัติธรรมมีแหล่งศิลปกรรมที่สำคัญ

 

025

วัดพืชอุดม

อ.ลำลูกกา

เป็นแหล่งที่มีประติมากรรมที่ถ่ายทอดออกมาในรูปของเมืองนรกและสวรรค์ตามเรื่องราว “พระเจ้าเปิดโลก”

 

026

วัดหงส์ปทุมาวาส

อ.เมือง

เป็นวัดที่มีชื่อเสียงด้านอุทยานมัจฉาหรือวังปลา

 

027

วัดโบสถ์

อ.สามโคก

เป็นวัดที่สร้างเมื่อพ.ศ.2164 โดยชาว
มอญที่อพยพมาจากเมืองหงสาวดี ซึ่ง
วัดโบสถ์เป็นชื่อหมู่บ้านที่ชาวมอญอพยพจากเมืองมอญ

 

028

วัดจันทร์กะพ้อ

อ.สามโคก

เป็นวัดที่สร้างโดยมอญในรัชกาลที่ 2
ชื่อว่า “วัดโกว๊ะ” แปลว่าจันทร์กะพ้อ
เป็นวัดที่มีหอวัฒนธรรมซึ่งรวบรวมศิลปวัตถุมอญ

 

029

พิพิธภัณฑ์ทหารเรือ

จ.ชลบุรี

เป็นพิพิธภัณฑ์สถานแบบพิเศษรวบรวมอนุรักษ์วัตถุพิพิธภัณฑ์ทางประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวกับกิจการทหารเรือ

 

030

สวนนงนุช

จ.ชลบุรี

เป็นแหล่งออกแบบสวนต่าง ๆ เพื่อให้
คนเข้าศึกษาพันธุ์ไม้นานาชนิด มีสวนผีเสื้อ

 

031

เมืองจำลอง

พัทยา

เป็นสถานที่รวบรวมของโบราณสถาน ที่สำคัญ เช่น วัดพระศรีรัตนศาสนาราม สะพานพระรามเก้า และ Mini ยุโรป จำลองสถาปัตยกรรมที่มีชื่อเสียงของประเทศต่าง ๆ ในยุโรปและอเมริกา

 

032

เมืองโบราณ

สมุทรปราการ

เป็นสถานที่รวบรวมสถานที่สำคัญภายในประเทศแบบจำลอง เช่น ประสาทเขาพนมรุ้ง วัดมหาธาตุสุโขทัย ฯลฯ และรวบรวมศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน

 

033

ศูนย์การเรียนรู้เมืองท่าโขลง

ต.คลองหนึ่ง
 อ.คลองหลวง

เป็นศูนย์รวมกลุ่มอาชีพชุมชนและเป็นแหล่งการรู้ต่าง ๆ

 

034

สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ศูนย์รังสิต ปทุมธานีและกรุงเทพมหานคร

ให้ความรู้เกี่ยวกับภาษาญี่ปุ่น

 

035

Japan Foundation

สุขุมวิท 21
กรุงเทพมหานคร

ให้ความรู้เกี่ยวกับภาษาญี่ปุ่น

 

Home | ห้องสมุด | แหล่งเรียนรู้ | คลังความรู้ | Web โรงเรียน ธ.ค. | -???-


-???-


-???- | -???-